Curriculum

INTEGRATIVNA PSIHOTERAPIJA ZA ODRASLE
360 – 400 ur delo v skupini (*)
60 ur skupinske supervizije
60 ur individualne supervizije
30 ur kontrolne analize
160 ur individualne terapije (učna terapija)
160 ur (2x intenzivni poletni 10 dnevni seminar)
Prvo leto

Študent mora poleg rednih srečanj v skupini (*) (4x letno po štiri dni) obvezno sodelovati še v naslednjih seminarjih:

 • 40 ur Delo s sanjami
 • 24 ur Teorija 1
 • 40 urni izbirni seminar po letnem programu FPI
Drugo leto

Študent mora poleg rednih srečanj v skupini (*) (4x letno po štiri dni) obvezno sodelovati še v naslednjih seminarjih:

 • 40 ur Delo na telesu
 • 24 ur Teorija 2
 • 40 ur Delo s kreativnimi mediji
 • 40 ur izbirnega seminarja po letnem programu FPI
Tretje leto

Študent mora poleg rednih srečanj v skupini (*) (4x letno po štiri dni) obvezno aktivno sodelovati še v naslednjih seminarjih

 • 40 ur Krizna intervencija
 • 40 ur Prvi intervju in procesualna diagnostika
 • 40 ur Supervizija
 • 40 ur izbirnega seminarja po letnem programu FPI
Četrto leto
 • 40 ur Supervizija 2
 • 40 ur izbirnega seminarja po letnem programu FPI

Študij se zaključi z diplomsko nalogo in diplomskim izpitom, ko ima študent, specializant izpolnjene vse obveznosti in pa soglasje vseh terapevtov-trainerjev za napredovanje in zaključek študija.